Om oss

En kvinna plockar sallad

Vi jobbar för framtida generationer

Vi tillhandahåller näringsriktig, smakrik och prisvärd skolmat och skapar goda förutsättningar för att våra elever ska kunna utvecklas och lära i skolan. Genom bra skollunch lägger vi också grunden för sunda och hälsosamma kostvanor hos barn och ungdomar.

Sveas kök är kravmärkta enligt nivå 1 och vi arbetar aktivt med att minimera svinn, välja råvaror med mindre klimatpåverkan, minimera transportbehov och med att återvinna och källsortera.

Vår styrka är vårt nära samarbete med skolorna. Vår driftorganisation arbetar ute på våra skolor varje dag. Närheten mellan gäst och ledning skapar en stor flexibilitet och snabbhet i organisationen.

Det är vi relativt ensamma om på storhushållsmarknaden.

En mat ordnar med lunchbuffén i en skolmatsal